månadsarkiv: november 2014

Möte 30 November

Styrelsemöte i Naglarp. Samarbetsavtal skrivs med IP-Only/Bynet som nu gör ett första utkast på placering av fiberskåp, brunnar och grävsträckor etc. IP-Only kommer även att räkna på vad anslutningsavgiften skulle kunna hamna på utifrån antalet intresseanmälningar. I skrivande stund 76 stycken.

Det konstateras att kommunen inte tagit fram den blankett som sedan början av september finns med som krav för fortsatt fiberprojektering. Dock jobbar vi på enligt planerat då vi fått ett muntligt godkännande. I vår plan finns alla fastigheter med fram till samtliga grannfiberföreningar.

Eftersom inte alla har enkel åtkomst till fiberiskogen.se beslutas det att ett informationsbrev ska gå ut till samtliga hushåll i området kring tidsplanen för projektet och vad som blivit gjort så här långt. Nästa styrelsemöte bokas till början av januari och ett årsmöte planeras till månadsskiftet januari/februari, där samtliga medlemmar medverkar, inbjudan kommer.
Förhoppningsvis är vi så pass långt gångna med vårt planeringsarbete att vi kan börja skriva kontrakt med berörda markägare där kanalisation och fiber ska ner i backen.

Det konstateras också att endast ca 35 fastigheter av 76 betalt in medlems- och anmälningsavgiften på 100 kr vardera.

Vi passar på att påminna om detta från tidigare inlägg:

”Medlemsinsatsen kommer ligga på 100:- och anmälningsavgiften kommer att ligga på 100:- , dvs en första inbetalning på 200:-
Inbetalning görs till BG-nummer: 544-7396 (Länsförsäkringar)
Märk inbetalningen med år och er fastighetsbeteckning.”

Nytt kartverktyg

I och med vårt samarbete med IP-only/ByNet får vi tillgång till ett kraftfullare kartverktyg som kommer att underlätta vårt planerings- och administrativa arbete.

Av förekommen anledning ändrar vi utseendet på fiberiskogen.se. Den gamla kartan som tidigare fanns under fliken: ”intresseanmälan” tas bort och tillsammans med en ny flik: ”fiberkartan” lanseras den nya kartan tillsammans med möjligheten att öppna upp den i helskärm.

Hjälp oss gärna att hitta eventuella felaktigheter som uppstått vid migreringen.

Möte 9 november

Styrelsen har möte, Lugnet Bjurvik där ByNet medverkar och uppdaterar föreningen inom det senaste gällande bredband på landsbygden. ByNet är numera uppköpt av IP-only. Nya regler och krav för bidragsansökan diskuteras, kompletterande blankett där även kommunen skall ge sitt godkännande för projektet ska in. Det konstateras att poängsättningen som prioriterar bidrag till bredband på landsbygden ser positiv ut för vårt projekt.

Upptrappat samarbete med ByNet etableras och intresseanmälda fastigheter ska nu in i deras system för att projektering av nätet ska kunna påbörjas från ByNets sida. Föreningen åtar sig att påbörja arbetet inventera och undersöka grävtillstånd/märkägaravtal för området.

Vi konstaterar även att ca 60 fastigheter av totalt 127 i vårt område nu anmält intresse.