månadsarkiv: oktober 2015

Information från Fiber i skogen

Fiber i skogen deltog, i september, vid informationsmöte om kultur- och naturvärde på Länsstyrelsen i Jönköping. Följande information framkom:

I Jönköpings län har 34 fiberföreningar ansökt om stöd för att bygga bredband.

Totalt har dessa föreningar ansökt om 275 milj. kr i stöd. Länsstyrelsen har tilldelats 140 milj. att fördela varav 90 milj. de första tre åren.

Hälften av de föreningar som ansökt har fått högsta poäng i länsstyrelsens poängsättning. Vår förening har ett för litet antal medlemmar för att kunna få högsta poäng.

Jönköpings län har flest sökande föreningar men är inte det län som fått störst tilldelning av medel. Förhoppningen är att pengarna omfördelas från andra län med färre sökande föreningar. Länsstyrelsen tar beslut i månadsskiftet oktober november.

Övrig information:

Antalet medlemmar i vår förening är för närvarande 92 st vilket motsvarar ca 90% av de fastboende i vårt område

/Styrelsen