Bredband på landsbygden

När bredband byggs ut behövs tillgång till mark och många fastigheter berörs.

För att ledningarna ska kunna dras behövs information om de fastigheter som berörs och säker tillgång till marken – en process som kan bli långvarig. Eftersom investeringen också innebär en stor kostnad måste tillgången till mark säkerställas långsiktigt. Lantmäteriförrättning är en tidsbesparande, kostnadseffektiv och rättssäker metod att hantera detta.

Mer information från lantmäteriet gällande bredband på landsbygden kan du läsa om här.