byNet

Utdrag och sammanfattning från kontakt med byNet.

”Vi vet att det kommer mer pengar och att byalagen kommer att prioriteras. Troligtvis i början av juni släpper Länsstyrelserna ett nytt web-baserat system för registrering av nya ansökningar. Om föreningar som har sin ansökan i det gamla systemet kommer att prioriteras vet vi inte. (Variation kan förekomma beroende på vilken länsstyrelse som avses).

Nästa osäkerhet för er är bidragsformen för er förening.

Bredbandsforum har tillfrågat 21 Länsstyrelser varav 19 besvarat. Här framgår att det finns en mycket klar acceptans (13-6) att bara betala ut kanalisationsstöd (50% av kostnaden för grävning, slang, nät, skåp etc). Detta ger erfarenhetsmässigt ett projektstöd mellan 36-38% av projektets totala kostnader.

Det finns också en klar acceptans (14-5) till att sätta en miniminivå för egna insatsen (15 000 – 20 000 kr ges som exempel).

En klar majoritet av Länsstyrelserna anser att kommunerna skall tilldelas egna stödmedel för bredbandsutbyggnaden.

I Ert fall gäller det att bedöma värdet av att komma igång snabbt och faktiskt kunna bli klara i år.

Vi skissar på 3 st scenarios:

A: Upphandla ett färdigt nät – Ta in offerter från Skanova, VetAB, Eltel m.fl

B: Bygg ett färdig nät enligt Bynets FFH modell och bli garanterade tillgång till Skanova modellen med 8500kr i förskottshyra per medlem.

C: Köp in kompetens för att kunna skicka in en genomarbetad ansökan till Länsstyrelsen (Måste vara klar under maj månad, kostnad ca 10 000 kr)

Alternativ A och B kan starta omedelbart. Alternativ B har den klart kortaste genomförandetiden.

Alternativ C måste starta nu, ansökan i juni månad och besked tidigast under oktober 2014. Om ni inte får stöd under 2014 kan ni välja att söka igen 2015, eller gå tillbaka och köra igång alternativ A eller B.

Det är ju också möjligt för Er att köra modell C (upprepade ansökningar) tills bidragen är i hamn och sedan välja ett genomförande enligt modell A eller B. Frågan blir då vilket årtal nätet är klart?

Som ni förstår är bilden fortfarande komplex innan bidragsformerna är beslutade och medlen fördelats ut till Länsstyrelserna.

Telia bygger inte nät själva utan anlitar Skanova. Den modell vi jobbar utefter och där Skanova lämnar bidrag i form av förskottshyra bygger på att föreningarna själva bygger näten med Bynet som garant för kvalitet vad avser materialval och robusthet.”

Thorbjörn Petterson, byNet