Föreningen

Har du funderingar eller frågor kan du alltid ställa dem till någon av medlemmarna i föreningsstyrelsen.

Ordförande Jan Broman jan.broman@fiberiskogen.se
Sekreterare Kåre Palmqvist kare.palmqvist@fiberiskogen.se
Kassör Mats Thor mats.thor@fiberiskogen.se
Revisor Roger Johansson roger.johansson@fiberiskogen.se
Kommunikatör Mikael Lindén mikael.linden@fiberiskogen.se
Ledamot Göran Thor goran.thor@fiberiskogen.se
Ledamot Sören Frosth soren.frosth@fiberiskogen.se
Suppleant Tomas Frödå