Hej Fiberiskogen !

Redan efter första riktiga träffen i bygdegården med byNet började vi fundera på hur vi skulle nå ut med information som har med fiberprojektet  att göra. Vi visste att facebook var ett snabbt sätt att nå ut med information men också att flera av oss saknade konton här. Att skaffa en hemsida trots att vi inte var fiberanslutna blev det slutgiltiga valet, med förhoppning att den som är intresserad och vill veta hur projektet fortlöper ändå har möjlighet att komma åt webben på något sätt…

Denna site syftar alltså till att informera boende, intresserade och medlemmar kring projektet ”fiber i skogen” Nävelsjö socken.

Kommentera