Information från Fiber i skogen

I Vårt arbete med att försöka få fiber till Vår bygd vill Vi i styrelsen informera lite vad som hänt.

I Jönköpings län fick i år 6 st större föreningar dela på 90 miljoner i bidragspengar från jordbruksverket. Däribland återfanns då inte FIS.

Vår ansökan står kvar till nästa omgång av bidragspengar som kommer att bli ca:50 miljoner kr.

Dock har Vi fått information om att Vi inte har tillräckligt många hushåll i Vår förening , Vi är helt enkelt för små ??

Vårt hopp står till regeringen som måste anslå mer pengar till bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

Styrelsen för FIS har under året varit i kontakt med VETAB vid flera tillfällen för att trycka på med ev. samgående projekt med Nävelsjö, som nu är klara för bredbandsutbyggnad i området. Tyvärr finns i nuläget inte tillräckligt med pengar i kommunen men Vi fortsätter att stöta på med jämna mellanrum.

Styrelsen har även varit på informationsträffar som jordbruksverket, PTS och länstyrelsen har hållit.

Medlemsavgift 2016
Föreningen vill ha in medlemsavgiften à 100 kr per anslutning före årets slut.
Använd bankgiro: 544-7396 för inbetalning och skriv namn och fastighetsbeteckning.

Vid ev. Frågor:
Ring: Jan Broman 070-587 24 10

//Styrelsen