Informationsträff & årsmöte

Fiber i skogen

Inbjudan till informationsträff / årsmöte.

Söndag 22/5 kl 19:00

Plats: Nävelsjö Bygdegård

Mötet kommer i stora drag att handla om:

  • Avslag på bidrag från länstyrelsen.
  • Vad har Vi för alternativa lösningar.
  • Thorbjörn från Bynet kommer närvara.
  • Tidsplan

Fika finns till självkostnadspris.

Årsmötesförhandlingar för fiber i skogen ekonomisk förening.

/styrelsen