Intresseanmälan

Vi som jobbar med fiberiskogen vill gärna veta hur många vi är totalt i bygden som är intresserade av att ansluta fiber till sitt hem.

Ju fler vi är desto bättre förhandlingsläge och pris på projektering och anslutning kan vi som byalag få.

Om du står som kontaktperson/ägare till flera fastigheter så fyller du i formuläret en gång för varje fastighet där inkoppling önskas.

Fyll i formuläret nedan


Här fyller du i fastighetsbeteckning för den fastighet där inkoppling önskas.

Här fyller du i för- och efternamn på kontaktpersonen för fastigheten där inkoppling önskas.

Här fyller du i adress för den fastighet där inkoppling önskas.

Här fyller du i postnummer för den fastighet där inkoppling önskas.

Här fyller du i ort för den fastighet där inkoppling önskas.

Här fyller du i telefonnummer till kontaktpersonen för fastigheten där inkoppling önskas.

Här fyller du i e-post adress till kontaktpersonen för fastigheten där inkoppling önskas. Vi kommer att maila dig bekräftelse på anmälan, samt använda adressen för framtida nyhetsutskick. Kontrollera gärna en extra gång att den stämmer.