Medlemsavgift, information & årsmöte

Inbjudan till årsmöte. Måndag 4/12 kl 19:00

Nävelsjö Bygdegård

Årsmötesförhandlingar för FIS; fiber i skogen, ekonomisk förening.

Val av styrelse

Info: Rörande bredbandssatsningen från Njudungs Energi;

 • 45 miljoner har Njudungs Energi öronmärkt till fiberbredband
  på landsbygden inom en 3 års period.
 • Vi ”Fiber I Skogen” ligger nu på en 5:e plats i kommunen som
  projekt.
 • Man räknar med att, parallellt med projekten i tätorterna,
  kunna bygga 2-3 landsbygdsprojekt per år.
 • Vårt område ligger med i utbyggnaden före 2020.
 • Styrelsen har för avsikt att behålla förening (FIS) till att vi har
  fått klara besked på att Njudungs Energi kommer att bygga i
  vårt område.

Medlemsavgift 2017
medlemsavgiften á 100 kr per anslutning före årets slut.
Använd bankgiro: 544-7396 (Skriv fastighetsbeteckning o namn)

Kontakt: Jan Broman: jan_b@live.se Mob: 0705 872410

/Styrelsen FIS