Möte 12 mars

Fiberiskogen träffas och beslutar att kontakt ska tas med ByNet och Telia/Scanova för att undersöka nästa steg i projektet.
Processen för föreningsbildandet är på gång och vi väntar nu på bolagsverket.
Nästa möte sker i Lugnet 30 april