Möte 19 februari

Fiberiskogen sammanträder i kärr hos Göran för att diskutera hur vi går vidare med att bildandet av en förening. Vilka blanketter behöver vi och hur går vi vidare? Vi samtalar kring vilka samarbetsföretag som finns; Bynet, Scanova, PEAB, VetAB etc.

Nästa styrelsemöte sker 12 mars i Målen