Möte 30 November

Styrelsemöte i Naglarp. Samarbetsavtal skrivs med IP-Only/Bynet som nu gör ett första utkast på placering av fiberskåp, brunnar och grävsträckor etc. IP-Only kommer även att räkna på vad anslutningsavgiften skulle kunna hamna på utifrån antalet intresseanmälningar. I skrivande stund 76 stycken.

Det konstateras att kommunen inte tagit fram den blankett som sedan början av september finns med som krav för fortsatt fiberprojektering. Dock jobbar vi på enligt planerat då vi fått ett muntligt godkännande. I vår plan finns alla fastigheter med fram till samtliga grannfiberföreningar.

Eftersom inte alla har enkel åtkomst till fiberiskogen.se beslutas det att ett informationsbrev ska gå ut till samtliga hushåll i området kring tidsplanen för projektet och vad som blivit gjort så här långt. Nästa styrelsemöte bokas till början av januari och ett årsmöte planeras till månadsskiftet januari/februari, där samtliga medlemmar medverkar, inbjudan kommer.
Förhoppningsvis är vi så pass långt gångna med vårt planeringsarbete att vi kan börja skriva kontrakt med berörda markägare där kanalisation och fiber ska ner i backen.

Det konstateras också att endast ca 35 fastigheter av 76 betalt in medlems- och anmälningsavgiften på 100 kr vardera.

Vi passar på att påminna om detta från tidigare inlägg:

”Medlemsinsatsen kommer ligga på 100:- och anmälningsavgiften kommer att ligga på 100:- , dvs en första inbetalning på 200:-
Inbetalning görs till BG-nummer: 544-7396 (Länsförsäkringar)
Märk inbetalningen med år och er fastighetsbeteckning.”