Möte 9 november

Styrelsen har möte, Lugnet Bjurvik där ByNet medverkar och uppdaterar föreningen inom det senaste gällande bredband på landsbygden. ByNet är numera uppköpt av IP-only. Nya regler och krav för bidragsansökan diskuteras, kompletterande blankett där även kommunen skall ge sitt godkännande för projektet ska in. Det konstateras att poängsättningen som prioriterar bidrag till bredband på landsbygden ser positiv ut för vårt projekt.

Upptrappat samarbete med ByNet etableras och intresseanmälda fastigheter ska nu in i deras system för att projektering av nätet ska kunna påbörjas från ByNets sida. Föreningen åtar sig att påbörja arbetet inventera och undersöka grävtillstånd/märkägaravtal för området.

Vi konstaterar även att ca 60 fastigheter av totalt 127 i vårt område nu anmält intresse.