Möte framflyttat

Mötet 30/4 skjuts på framtiden pga. valborg och i väntan på besked från bolagsverket.