Styrelsemöte 2015-12-28

Styrelsen träffades och diskuterade vårt fiberprojekt.
Regler och poängsättning har ändrats under resans gång.
Vi beslutade att ha ett nytt möte inom kort där Vi bjuder in Thorbjörn Pettersson från Bynet för att uppdatera oss i frågan.

//styrelsen