Utskick

Följande information går ut via brev till boende i området:

Hej det börjar dra ihop sig för föreningen Fiber i Skogen att skicka in ansökningar gällande optisk fiber. Vi behöver därför samla intresseanmälningar, medlemmar, fastigheter och kontaktuppgifter.

Vi har sedan mötet i bygdegården tidigare i år genomfört en hel del förarbete, organiserat oss i en förening, samlat information kring bredbandsbygge på landsbygden och tagit en hel del beslut.

Vårt arbete och lite till kan du följa på vår hemsida: www.fiberiskogen.se

Bra kommunikation är en förutsättning för en levande landsbygd. Detta gäller såväl vägar som ledningsnät och kommunikationsmaster för telefon, tv och Internet.

Nätägaren Telia har påbörjat sin nedmontering av olönsamma kopparledningar. Vi på landsbygden blir då hänvisade till de trådlösa och mobila systemen med fläckvis osäker täckning och begränsad kapacitet med kostsamma tilläggsavgifter för mer datatrafik.

Vanligast på landsbygden idag för Internetåtkomst är att använda sig av ADSL eller mobiltbredband som Net-1, tele2 etc. Med morgondagens (och dagens) tjänster kommer dessa tekniker så småningom bli utdaterade och det kommer vara fiber som gäller. Trenden att kombinera TV, bredband och telefoni via fiber står i sig och är numera de facto standard än trend.

Kapaciteten eller bandbredden i själva fibern är i princip obegränsad – det är den aktiva ändutrustningen som idag sätter gränsen, som så klart byts ut allt eftersom kravet på bandbredd/kapacitet höjs.

Vi känner oss nu klara med fas1: insamlande av information och ska gå in i fas2: samordna och skicka in ansökningar. Idag saknar vi fortfarande fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter till flera av er som tidigare anmält intresse.

På www.fiberiskogen.se kan du gå in och göra din anmälan, klicka på ”intresserad ?” fyll i Era uppgifter. Vi har bestämt oss för att det är denna medlemslista som gäller, vilket innebär att de som är plottrade i den kartan blir vårat underlag för en fortsatt projektering, detta är endast en intresseanmälan som ej är bindande.

Det blir därför viktigt för dig som inte finns med i kartan att så snart som möjligt fylla i det intresse-/medlemsformulär som finns på vår hemsida.

Vi har också börjat dra på oss diverse kostnader och kommer därför så snart medlemslistan är fullständig börja ta in medlemsavgifter. Medlemsinsattsen kommer ligga på 100:- och årsavgiften kommer att ligga på 100:- , dvs en första inbetalning på 200:-

Inbetalning görs till BG-nummer: 544-7396 (Länsförsäkringar)
Märk inbetalningen med er fastighetsbeteckning.

Saknar du tillgång till Internet eller tycker att det är krångligt att fylla i formuläret går det bra att ringa till någon av oss så hjälper vi till.

Jan Broman 070 5872410
Mats Thor 073 0263104

Hälsningar
Styrelsen FIS (Fiber I Skogen)

Utskick augusti 2014